Helytörténet

DÓC TÖRTÉNETE

Dóc 1952-ben létesült község, Szegedtől 25 km-re fekszik. területe 4870 ha. A község régi, szép  neve a valamikori bérlő birtokos nevét örökíti meg.

Az 1400-as évektől a terület birtokosa Dóczy Miklós volt, akinek emlékét ma is őrzi a település neve. 1803-tól a terület birtokosa a Pallavicini család. Önálló település az egykori Pallavicini-uradalom helyén 1952-ben létesült. Mai határában a középkorban Sövényháza néven falu volt, mely a török alatt elpusztult. A kódexmásoló apáca, Sövényházi Márta talán e falu lakója volt.

A XVIII. század második felében szegedi dohánykertészek telepedtek ide, megvetve a mai település alapjait. A településen a megélhetést sokáig a dohánytermesztés jelentette, mára azonban a szántóföldi növénytermesztés, kertészet és az állattenyésztés jellemző.

 

Dóc igazgatási területét a 4519. sz. Szeged-Csongrád összekötő út északi és déli irányba keresztezi. Északi határa a Tisza folyó, az útvonal nyugati oldalán az igazgatási terület 1/5.e fekszik, itt a homokos talajon kialakult tanyás kisgazdaságok a jellemzőek. A keleti oldalon, mozgalmas terepen kiterjedt erdők húzódnak, ezek karéján belül, domb-vonulatra épültek a belterület házai. A bekötő út északi részén működik a Magyar Honvédség lőtere, ami határos az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti emlékparkkal.

A község dombon helyezkedik el, amelyet erdő vesz körül, és ezzel kellemes vizuális élményt nyújt. A község területének 58 %-a védett. A tájvédelmi körzet a Tisza jobb partján lévő hullámteret és az árvédelmi töltésen kívül elterülő mentett területet foglalja magában. A védett területen közel 400 ha legelő található. Ezek fontos pihenő és találkozó helyei a vonuló madaraknak, ősszel viszont október elejétől november közepéig több tízezer daru és vadliba pihenő helye. A községet körülvevő erdőkben sokfajta állat él.

A község temploma 1792-ben épült, 1975-ben építették át. A község teljesen közművesített, 90%.os a szilárd burkolatú közutak kiépítettsége.

A község zsákutcás adottsága miatt forgalma csekély, ezért csendes, tiszta, jó levegője van. Ópusztaszerhez való közelsége lendítő erőt adhat a falusi turizmusnak. A Tisza közelsége jó túrázási, pihenési lehetőség. A kereskedelmi ellátottság főleg az élelmiszeriparra terjed ki.

Dóc környéke nagyon szép, és lakói kedves, vendégszerető emberek.