Könyvtárunkról

A könyvtár típusa:  Községi Közművelődési Könyvtár (nyilvános)

Működési területe: Dóc község

Ellátandó lakosság száma:  755 fő


Könyvtárunk:

-  Biztosítja a könyvtári anyagok helyben használatát, valamint a kölcsönzésre rendelt részének kikölcsönzését;

- Tájékoztatja olvasóit saját a könyvtári rendszerre, gyűjtőkörére, állományára és szolgáltatásaira vonatkozóan;

- Közvetíti a hálózathoz tartozó könyvtárak szakirodalmi, tájékoztatási és egyéb szolgáltatásait (könyvtárközi kölcsönzés);

- Számítógépes  információs szolgáltatást nyújt  interneten keresztül más könyvtárak adatbázisaiból is;

- Közhasznú információt szolgáltat.


A könyvtár  feladatai, típusa, tevékenysége és használata:

 

A dóci Nyilvános Községi Könyvtár megfelel az 1997. évi CXL. törvény nyilvános könyvtárak számára előírt követelményeknek

 

Alapfeladatai:

-         Nyilvános könyvtárként gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja,, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsájtja;

-         Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;

-         Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;

-         Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében;

-         A dóci Nyilvános Községi Könyvtár közművelődési (települési könyvtár);

-         Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja;

-         Közhasznú információs szolgáltatást nyújt;

-         Helyismereti  információkat és dokumentumokat gyűjt;

-         Szabadpolcos állományrésszel  rendelkezik;

-         Közreműködik az általános művelődési igények fejlesztésében, az általános emberi kultúra gyarapításában, az ízlés fejlesztésében, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében.

A könyvtár a törvényben előírt közszolgálati feladatot lát el.

Gyűjtőköre és szolgáltatása az országos könyvtári rendszerrel összhangban alakul.

Európai Unióval kapcsolatos kiadványokból EU sarkot alakított ki és fejleszti azt.

 

A szolgáltatások biztosítása érdekében:

-         Tájékozódik a könyvtár szolgáltatásai iránti igényekről. Tervszerű tevékenységet folytat az általános és szakmai tájékozódás iránti igények felkeltésében, kielégítésében, az olvasási kultúra terjesztésében és fejlesztésében.

-         Gyűjti a rendeltetésének megfelelő könyvtári dokumentumokat.

-         Nyilvántartja és feldolgozza  a könyvtári állományt.

-         Együttműködik a helyi  Szent Ágoston Katolikus Általános Iskolával és Óvodával, -  iskolai könyvtári funkciót is ellát.

-         Életteret biztosít a közösségi csoportok működéséhez.

-         Olvasói részére fénymásolást, scennelést és nyomtatást vállal, valamint lakossági igény kielégítésére egyéb, hozott anyagok fénymásolását is vállalja.

 

A könyvtár gyűjtőköre:

A könyvtár gyűjtőköréhez az alábbi feladatokat kell figyelembe venni:

-         Törvényben előírt közszolgálati feladat

-         Általános közművelődési feladat

-         Gyermek és ifjúsági könyvtári feladat

-         Tájékoztató és segédkönyvtári feladat

-         Helyismereti, helytörténeti feladat

-         Informatikai könyvtári feladat

 

A könyvtár :

-         Gyűjti a nemzeti könyvtermésből az alapvető törzsanyagot, amely minden könyvtárban a gyűjtemény alapját képezi, valamint az ifjúsági irodalom klasszikus műveit, a mai kor gyermek- és ifjúsági problémáit bemutató színvonalas és olvasmányos mese és ifjúsági irodalmat, ismeretterjesztő könyveket minden tudományág területéről.

-         A magyar nyelvű kézikönyvek és általános segédkönyvek válogatott gyűjteményével rendelkezik. ( Egy-egy tudományág alapvető kézikönyvei )

-         Figyelembe veszi a település viszonyainak megfelelő szakirodalmi igényt, és azt a helyi szükségletet kielégítő színvonalon beszerzi. ( Mezőgazdasági szakirodalom, vállalkozói tevékenységet segítő irodalom stb.)

-         Helyismereti gyűjteményébe beszerzi a  megyei vonatkozású összefoglaló műveket, a szépirodalmi műveket az esetben, ha a cselekménye a megyében játszódik; a helyi vonatkozású műveket, helyi szerzők műveit, beszámolókat ( amelyek a falu történetével kapcsolatban felhasználható adatokat tartalmaznak), lapkivágatokat, fényképeket, képviselőtestületi anyagot, az ülések jegyzőkönyveit.

-         A ” Dóci Hírhozó” című helyi kiadványt,  mint alapvető dóci dokumentumot gyűjti és őrzi, beköttetéséről  gondoskodik.

-         Helytörténeti és helyismereti jelentőségű dokumentumok a testületi jegyzőkönyvek is, amelyek gyűjtéséről, őrzéséről gondoskodik.

-         Multimédiás állományába beszerzi azokat a legfontosabb CD-ROM-okat amelyek az olvasók gyors tájékoztatását szolgálják, valamint válogat a magyar filmművészet legkiemelkedőbb alkotásaiból, klasszikus mese és ifjúsági filmekből és a  világ filmművészetének kiemelkedő  alkotásaiból, amelyek CD-ROM formájában megjelentek.