Friss hírek

Köszöntő

A több mint 20 éves múltra visszatekintő könyvtár szabadpolcos térrel és kényelmes olvasóteremmel áll az érdeklődők rendelkezésére. A könyvtárban lehetőség van  a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett internet használatra, fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre , felolvasógép és indukciós hurok használatára is.

Célunk, hogy intézményünk igényes szórakozást és művelődési lehetőséget biztosítson minden érdeklődőnek.

Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; mert a Könyv is Élet , és él, mint az ember-így él: emberben a könyv, s a Könyvben az Ember.!

Babits Mihály : Ritmus a könyvről

Küldetési nyilatkozat

  • PDF

A dóci Nyilvános Községi Könyvtár átfogó célja, küldetése:

 

A dóci Nyilvános Községi Könyvtár Dóc község lakósai számára, saját állománya és könyvtárközi kölcsönzés révén biztosítja, az információhoz való szabad hozzáférést, az egyetemes kultúra, tudomány és gazdaság területén az alapvető műveltségi és tudásanyaghoz való hozzáférést, különös tekintettel a térség társadalmi és gazdasági helyzetére, a mezőgazdasági kultúra hagyományos és újszerű, valamint a tanyás településszerkezetből adódó sajátosságaira.

Őrzi, ápolja, és bárki számára hozzáférhetővé teszi az írott, elektronikus, audiovizuális információhordozókon tárolt műveltség és tudásanyagát, az emberi tudásanyag meghatározó kulturális és emberi értékeinek legjavát, igazodva a mindenkori felhasználói igényeknek, fejlesztve azokat.

Szolgáltatásaival biztosítja a község általános és szakmai műveltségének, tudásának fejlesztését, gyors és megbízható információval való ellátását, részvételét saját sorsa irányításában.

Itt vagy: Könyvtárunkról Küldetési nyilatkozat