Könyvtár használati szabályok

Könyvtárunk közművelődési könyvtár. Mindenki látogathatja, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja.

 

Beiratkozás nélkül a következő alapszolgáltatások érhetők el:

 

A Könyvtár egyéb szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

 

Számítógép-használatra vonatkozó szabályzat

Könyvtárunkban a számítógépek használata díjtalan az olvasójeggyel rendelkező könyvtári tagok számára. A személyre szóló olvasójegy nem ruházható át, ezt a szolgáltatást csak saját jogon lehet igénybe venni, naponta  egy óra időtartamra. Szabad gép esetén az időtartam újabb egy órával meghosszabbítható.

A könyvtáros segítséget nyújt az internet, és egyéb adatbázisok használatában.

Mielőtt számítógéphez ül, kérjük regisztráltassa magát a könyvtárosnál !

A könyvtár nyilvános, kulturális közintézmény, ezért a közízlést és közszemérmet sértő internetes oldalak látogatása nem megengedett.

Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre ( a hálózati erőforrások, a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenységre stb.) mások munkájának zavarására vagy akadályozására.

A számítógépek kikapcsolásakor a merevlemezen tárolt minden adat törlődik.

A számítógépről adatokat USB eszközre vagy kislemezre lehet menteni. A CD-re DVD-re való írást a könyvtárostól lehet kérni, melyhez új CD-, ill. DVD lemez használatár javasoljuk a többmenetes írás kompatibilitásának fenntartása miatt.

Az Internetről, a szövegszerkesztővel elkészített dokumentumokat ki lehet nyomtatni. A nyomtatás formátuma A/4.

A könyvtár nem vállal felelősséget a felhasználó által mentett adatokért.

Kérjük, hogy az adatok letöltésénél, mentésénél  az adatforgalom ne haladja meg a 80 MB-t.  Túlzott letöltés esetén a sávszélesség automatikusan szűkül, így lelassul a böngészés, s a további letöltések.

Saját, letölthető, játék- és egyéb programok feltelepítését és használatát a könyvtár nem engedélyezi!

Ha a számítógép használata közben hibát észlel, kérjük, hogy azonnal forduljon a könyvtároshoz

Kérjük, hogy a számítógép beállításait, menürendszerét ne módosítsa.

Minden számítógépen lehetőség van hanganyagok, zenék, videók meghallgatására. Kérjük, hogy a hangerőt úgy állítsa be, hogy ne zavarja sem a könyvtárban dolgozók tanulók munkáját, sem az Ön mellett ülő számítógép-használókat.

A szabályzat betartása minden felhasználó számára kötelező, melynek megszegése eltiltást von maga után.