Friss hírek

Köszöntő

A több mint 20 éves múltra visszatekintő könyvtár szabadpolcos térrel és kényelmes olvasóteremmel áll az érdeklődők rendelkezésére. A könyvtárban lehetőség van  a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett internet használatra, fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre , felolvasógép és indukciós hurok használatára is.

Célunk, hogy intézményünk igényes szórakozást és művelődési lehetőséget biztosítson minden érdeklődőnek.

Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; mert a Könyv is Élet , és él, mint az ember-így él: emberben a könyv, s a Könyvben az Ember.!

Babits Mihály : Ritmus a könyvről

Elérhető szolgáltatásaink

  • PDF

-          Kölcsönzés

-          Könyvtárközi kölcsönzés

-          Könyvtári dokumentumok helyben használata

-          Felvilágosítás

-          Könyvtári tájékoztatás

-          Internet használat

-          Felolvasógép vakok, gyengén látók részére

-          Indukciós hurok siketek és nagyot hallók részére

-          Folyóiratok helyben olvasása

-          Elektronikus dokumentumok használata, CD-ROM-ok

-          Könyvtári adatbázisok ( elektronikus adathordozókon, online adatbázisok) használata

-          Csoportos könyvtári rendezvények

-          Fénymásolás

-          Szkennelés

-          Közhasznú információ szolgáltatás

 

Kölcsönzés :

A könyvtár kölcsönzésre rendelt könyvállományából ellenszolgáltatás nélkül kölcsönözhet bárki, aki az adott naptári évre a könyvtár beiratkozott olvasója, és vállalja, hogy a könyvtár használati szabályait betartja.

A könyvtár folyóirataiból a legfrissebb szám kivételével bárki kölcsönözhet, hasonlóan a könyvtár könyvállományához ingyenesen, ha a könyvtár beiratkozott olvasója.

 

Kölcsönzés a könyvtár egyéb dokumentumaiból:

A könyvtár egyéb dokumentumainak kölcsönzését ( videó kazetta, CD, CD-ROM, DVD ) a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kell ellátni. Azokat a dokumentumokat, amelyeket kölcsönzési joggal szerzett be a könyvtár, használói részére kikölcsönözheti, egyéb esetben az eszközök nyilvános hallgatása, vetítése is szerzői jogi következményekkel jár, valamint szerzői jogi akadályokba ütközik és büntetendő ezek másolása a könyvtárban.

  • A kölcsönzés ideje 3 hét, melyet legfeljebb 2 esetben lehet újabb 3 hétre meghosszabí tani.
  • Az olvasó felelős a könyv, időszaki kiadvány, sajtótermék épségéért.

A könyvtár az elveszett (megrongált) dokumentumok esetén az olvasóval szemben az alábbi követelések valamelyikével lephet fel:

AAz elveszett könyvet az olvasó egy másik azonos kiadású példánnyal pótolja, a mennyiben az kereskedelmi forgalomban  kapható . Ha kereskedelmi forgalomban nem kapható, újabb, esetleg bővített kiadásával helyettesíthető.

BAmennyiben a dokumentum másik példányát        az olvasó nem tudja beszerezni, de a másolat az eredetit érdemben helyettesítheti, a kölcsönvevő a kárt – a könyvtár igényeitől függően – a  dokumentumról a könyvtár által meghatározott technikával  készült másolattal, vagy a másolat előállítási költségeinek megtérítésével pótolhatja.

CHa az elveszett dokumentumot annak másik példánya vagy másolata nem pótolhatja, a könyvtár a kölcsönvevőtől a dokumentum antikvárforgalmi becsértékének pénzbe való megtérítését követelheti.

A beszerzési áron felül még az alábbi költségeket kell megtéríteni:

  • A postaköltséget a mindenkori postai áron.
  • A köttetési díjat: a  Somogyi-könyvtár aktuális  kötészeti árai
  • A feldolgozási díjat

A könyvtár késedelmi díjat nem számol fel, de a felszólítók postaköltségét felszámolhatja.

 

Könyvtárközi kölcsönzés:

A könyvtár  más könyvtárak állományéból is kölcsönözhet az olvasónak, ha a dokumentum a saját állományában nem áll rendelkezésre.

A könyvtárközi kölcsönzés szabályait a könyvtár külön rögzíti, s csak a beiratkozott olvasói számára biztosítja.

 

Könyvtári dokumentumok helyben használata:

A könyvtárban biztosított a helyben olvasás, ahol a könyvtár használói helyben, ingyenesen használhatják a könyvtár dokumentumait. Ezek közé a hagyományos dokumentumok mellett az elektronikus dokumentumok is beletartoznak.

 

Felvilágosítás, tanácsadás , tájékoztatás:

A könyvtár e szolgáltatás keretében olvasói részére saját állományáról, Internetes adatbázisából, más könyvtárak állományairól felvilágosítást nyújt használói részére.

A könyvtár által gyűjtött közhasznú információkból szintén felvilágosítással, tanácsadással szolgál használói számára.

A könyvtári tájékoztatás lényegesen több egyszerű felvilágosításnál, tanácsadásnál, - több szintje létezik. A könyvtári tájékoztatás körébe tartozik a referensz kérdések megválaszolása, az irodalomkutatás.

 

Internet használat:

Ma már szinte minden könyvtár rendelkezik Internet hozzáféréssel, használói számára is. Egy jól működő könyvtárban természetes, hogy az olvasó Interneten keressen információt. Az Internet használata a könyvtárban ingyenes.

 

Folyóiratok helyben olvasása, kölcsönzése:

A könyvtárban található  napilapok, heti lapok,  folyóiratok kölcsönözhetőek is. Kölcsönzési határidő 1 hét.

 

Elektronikus dokumentumok használata:

A CD-ROM-ok helyben használhatóak,  az iskola részére kivételt tesz a könyvtár.

A CD-ROM-ok másolása tilos, szerzői jogi törvénybe ütközik.

 

Az iskolai csoportok részére egy-egy CD-ROM bemutatása könyvtári foglalkozás keretében történik.

A CD-ROM-ok használata ingyenes.

 

Csoportos könyvtári rendezvények:

A könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítésére,  a könyvtár használatára, csoportos könyvtári órákat tart az általános iskolás korosztály számára, író-olvasó találkozókat, verses-zenés műsorokat szervez minden korosztálynak.

A rendezvények igazodnak a településen élők igényeihez, a  felsoroltakon kívül számos formája lehet, az adott csoportnak és alkalomnak megfelelően.

Fénymásolás:

A könyvtár saját állományából,  az olvasó által hozott anyagból térítés mentesen fénymásolatot készít. A fénymásolás esetében legfontosabb a szerzői jogi törvény betartása. A könyvtár védett anyagból fénymásolást nem végez.

 

Közhasznú információ szolgáltatás:

A könyvtár a Szabó Ervin Könyvtár közhasznú adatbázisa, valamint Internet hálózat segítségével közhasznú információs szolgáltatást működtet az igényeknek megfelelően, melyet bárki igénybe vehet, aki a könyvtár beiratkozott olvasója.

Itt vagy: Szolgáltatásaink Elérhető szolgáltatásaink